» Vypnout přístupný režim «
  • Domů
  • Zpět
  • Vpřed
  • Dnes 22 °C zataženo
    21. 7. 20247:06 Svátek má
    Vítězslav

Stavba okružní křižovatky na silnici I/54 začíná ve středu 3. dubna. Pozor na dopravní omezení!

<span open="" sans",="" sans-serif;="" background-image:="" initial;="" background-position:="" background-size:="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" initial;"="">Ve středu 3. dubna budou zahájeny stavební práce související s výstavbou nové okružní křižovatky na silnici I/54 v křížení s ulicí Kollárova a Dvořákova. Hlavním investorem je Ředitelství silnici a dálnic, které uzavřelo s městem smlouvu o spolupráci na realizaci celé stavby, která by měla trvat přibližně čtyři měsíce. Upozorňujeme chodce, cyklisty i řidiče, aby dodržovali stanovená dopravní omezení!

Okružní křižovatku budeme budovat po polovinách. Během stavby bude nutné částečné omezení provozu, který bude pro nákladní dopravu veden kyvadlově a řízen semafory. Osobní automobily budou mít vyznačené objízdné trasy po místních komunikacích. Cílem je zvýšení bezpečnosti a zlepšení plynulosti provozu. Součástí akce je také detekce výšky nákladních vozidel ve směru z ulice Blatnická k podjezdu železniční trati nad ulicí Svatoplukova,“ sdělil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

<span calibri="" light",="" sans-serif;="" color:="" black;="" background-image:="" initial;="" background-position:="" background-size:="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" initial;"="" old-style="font-size: 14pt;">

Jedná se o obdobné dopravní řešení, které bylo před dvěma lety použito při výstavbě dvou okružních křižovatek v centru města. Silnice I/54 (Blatnická) bude průjezdná pouze pro nákladní automobily a doprava zde bude řízena semafory. Nákladní vozidla od ul. Kollárova mohou využít provizorně zpevněné účelové komunikace propojující ul. Kollárova a Blatnická.

Osobní auta mají značenou objízdnou trasu po místních komunikacích: J. E. Purkyně, U Polikliniky, Hutník, Dvořákova, Na Drahách.

<span open="" sans",="" sans-serif;="" background-image:="" initial;="" background-position:="" background-size:="" background-repeat:="" background-attachment:="" background-origin:="" background-clip:="" initial;"="" old-style="font-size: 1em; text-align: left;">Chodci a cyklisté budou mít značené trasy odlišné podle aktuálně realizované etapy stavby. V první etapě (cca dva měsíce) je možné využít chodník od Billy směrem k Hutníku a dále podél ul. Blatnická na přechod pro chodce směrem k Poliklinice. Průchod hřbitovem bude po celou dobu trvání stavby umožněn (pouze chodcům!). Parkoviště před hřbitovem bude po celou dobu trvání stavby uzavřené – je třeba využít parkovací místa od ul. Kollárova nebo parkoviště u Železáren.

obousměrná objízdná trasa pro OSOBNÍ AUTOMOBILY.jpg

trasa pro pěší.jpg

objízdné trasy včetně dopravního značení.jpg

Kiosek nemá připojení k internetu, obsah nemusí být aktuální a některé funkce jsou nedostupné!
Úřední deska DigiDay Czech s.r.o. Aktivujte dotykem
Režim úklidu aktivován!

Deaktivace za 30 vteřin.