» Vypnout přístupný režim «
  • Domů
  • Zpět
  • Vpřed
  • Dnes 22 °C zataženo
    21. 7. 20246:56 Svátek má
    Vítězslav

Rezervační systém Sběrného dvora a jeho smysl

Rezervační systém Sběrného dvora a jeho smysl

Od zavedení rezervačního systému na Sběrného dvor města Benátky n. J. uplynou dva roky a především na sociálních sítích se stále objevují zavádějící informace, ze kterých vyplývá, že snad samotná rezervace na SD může za vzniklé černé skládky nebo dokonce znemožňuje nebo omezuje přístup do SD.

Všechny tyto informace a mnohé další jsou jen produktem nepochopení či neznalosti fungování SD města. Rád vše znovu osvětlím.

Rezervační systém byl vytvořen v souvislosti s obranou proti šíření Covid-19 na SD města, kde se během doby, kdy lidé nemohli do zaměstnání a věnovali se doma ve větší míře hloubkovému úklidu. tvořily dlouhé fronty. Nastalou situaci jsme na základě vyhlášek státu řešili tak, abychom SD nemuseli zavřít. Po dohodě s městem bylo nutné dovybavit SD tak, aby byl rezervační systém plně funkční. Rozjezd nebyl bezproblémový a musel si, jak se říká, sednout. I přes počáteční nespokojenost především pravidelných uživatelů SD se po určité době fungování rezervačního systému ukázalo, že je nejen plně funkční, ale přináší i další výhody pro občany, provozovatele a v neposlední řadě i majitele, tedy město. Paradoxně někteří z těch, co zpočátku brali systém jako svého nepřítele, který je nutí odvoz plánovat, si najednou uvědomovali jeho přínos. Zmizela čekací doba, nikdo již nemusel ke svému kontejneru kličkovat mezi ostatními automobily, nikdo nikoho nepředjížděl a obsluha měla na každého čas s případnou pomocí. Návštěvník tedy nabyl dojmu, že jsme tam jen pro něj. Podotýkám, že počet návštěvníků na SD v rámci jednoho dne neklesl, jen se rozprostřel do celé pracovní doby. V neposlední řadě je přínosem odstranění ranních sobotních kolon z hlavní silnice. Další výhodou rezervačního systému je elektronická evidence, tedy monitoring toho, co kdo a v jakém množství přiveze a možnost být fakticky u každého návštěvníka s radou, kam vzniklý odpad separovat. Nezanedbatelný je též přínos pro šetření životního prostředí, neboť přes obsluhu neprojde nebezpečný odpad jako je asfalt, lepenka, eternit, těkavé látky neznámého původu, stavební materiál, atd. Ještě krátce k rádoby negativním vlivům, plynoucím ze zavedení rezervačního systému. Jedním z nich je prý množství vznikajících černých skládek v okolí města z důvodu nemožnosti odvést odpad do SD ihned, jak vznikne. Zájemce o využití SD se může telefonicky nebo přes internet zaregistrovat, někdy i v daný den. Pokud tak z nějakého důvodu neučiní a do SD přijede, je zaměstnancem vykonávajícím službu poučen o rezervaci a následně je po odbavení zarezervovaných do areálu i přesto vpuštěn. Vstup není umožněn pouze těm, kdo neplatí komunální odpad v Benátkách nebo veze odpad na SD nepatřící. Je evidováno, že od zavedení rezervačního systému v našem městě počet černých skládek nestoupl, ba naopak je trend klesající. Z výše popsaného plyne, že pokud má někdo potřebu vypořádat se s odpadem jako nulově asociovaný občan, není to z důvodu nezaregistrování.

Snad se mi tímto podařilo alespoň částečně objasnit, že rezervační systém nebyl tvořen pro ulehčení práce zaměstnanců TS, ale jako prostředek k zefektivnění odpadového hospodářství v našem městě. Pokud se s tímto systémem i tak neztotožňujete, obraťte se přímo na mě. Rád vše vysvětlím osobně.

Cekota Antonín ředitel TS

Kiosek nemá připojení k internetu, obsah nemusí být aktuální a některé funkce jsou nedostupné!
Úřední deska DigiDay Czech s.r.o. Aktivujte dotykem
Režim úklidu aktivován!

Deaktivace za 30 vteřin.