» Vypnout přístupný režim «
  • Domů
  • Zpět
  • Vpřed
  • Dnes 22 °C zataženo
    21. 7. 20247:13 Svátek má
    Vítězslav

Nesprávné parkování ve městě

Nesprávné parkování ve městě

V současné době se denně setkáváme s nesprávně parkujícími vozidly. Vozidla parkují u přechodů, v křižovatkách, na zákazech nebo na travnatých plochách. Upozorňujeme tímto řidiče, že nesprávně parkující vozidla budeme předávat na Dopravní inspektorát města MB ke spr. řízení pro podezření z přestupku

V současné době se denně setkáváme s nesprávně parkujícími vozidly. Vozidla parkují u přechodů, v křižovatkách, na zákazech nebo na travnatých plochách. Upozorňujeme tímto řidiče, že nesprávně parkující vozidla budeme předávat na Dopravní inspektorát města MB ke spr. řízení pro podezření z přestupku.

Nesprávné parkování v našem městě je tématem mnoha diskuzí. Na jedné straně jsou ti, kterým špatně zaparkované vozidlo třeba znemožní cestu do vlastního vjezdu, na straně druhé jsou řidiči, kteří argumentují nedostatkem parkovacích míst. Zákon ale hovoří zcela jasně.

Svislé dopravní značky zákaz zastavení nebo zákaz stání znají všichni řidiči. Stejnou platnost má i vodorovné dopravní značení. Žlutá souvislá čára vyznačuje úsek zákazu zastavení a přerušovaná žlutá čára úsek zákazu stání. Pokud na komunikaci není ani jedna z uvedených dopravních značek, stojí nad dopravními značkami obecná úprava zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Ustanovení § 25 odst. 3 tohoto zákona říká, že: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“

Dále řidič samozřejmě nesmí zastavit a stát v křižovatce, v nepřehledné zatáčce nebo na přechodu pro chodce, v připojovacím nebo odbočovacím pruhu nebo na železničním přejezdu...

Tato pravidla známe všichni. Bohužel se jimi mnozí neřídí.

Ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Benátky nad Jizerou a Dopravním inspektorátem Mladá Boleslav se snažíme neukázněným řidičům tato pravidla opět připomenout. Někdy stačí domluva, jindy už je potřeba pokuta.

Vozidla IZS pruhem širokým 2,5 m opravdu neprojedou a nestihnou zachránit člověka z hořícího domu. Zaparkování automobilu v křižovatce sníží zorné pole jiného řidiče a ten neuvidí přijíždějící vozidlo. Zastavení a stání před přechodem skryje Vaše dítě a přijíždějící řidič ho neuvidí. Opravdu to stojí za to?

Věříme, že rozumní lidé pravidla silničního provozu dodržují automaticky. A i když někde zaparkuji na „minutku“, tak přeci těch 50-100 m z parkoviště mohu dojít. Bezpečnost na komunikacích je nadevše.

Kiosek nemá připojení k internetu, obsah nemusí být aktuální a některé funkce jsou nedostupné!
Úřední deska DigiDay Czech s.r.o. Aktivujte dotykem
Režim úklidu aktivován!

Deaktivace za 30 vteřin.