» Vypnúť prístupný režim «
Návrh Záverečného účtu obce Demänovská Dolina za rok 2023 zaverecny-ucet-DD navrh 2023 Vyvesené: 31. 5. 2024 | Úradná tabuľa
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Demänovská Dolina na II. polrok 2024 Plan kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2024 Vyvesené: 31. 5. 2024 | Úradná tabuľa
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o podaní odvolania Odvolanie HB Jasná Vyvesené: 29. 5. 2024 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania s ústnym pojednávaním a s miestnym šetrením - Parkovacie plochy Jasná Demänovská Dolina pri miestnej komunikácii Oznámenie parkovacie plochy miestna cesta Vyvesené: 27. 5. 2024 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania s ústnym pojednávaním a s miestnym šetrením - Parkovacie plochy Biela Púť Oznámenie parkovacie plochy Biela Púť Vyvesené: 27. 5. 2024 | Úradná tabuľa
Oznámenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - osobitný zreteľ ( VTM, s.r.o. ) Oznámenie zámeru - osobitý zreteľ OBCHOD potraviny Vyvesené: 20. 5. 2024 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 06.06.2024 Vyrozumenie 06.06.2024 Vyvesené: 7. 5. 2024 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 05.06.2024 Vyrozumenie 05.06.2024 Vyvesené: 7. 5. 2024 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Demänovská Dolina č. 02/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 2 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KOaDSO Vyvesené: 15. 12. 2023 | Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2023 o obecnej polícii VZN 1 2023 o obecnej polícii Vyvesené: 17. 10. 2023 | Všeobecne záväzné nariadenia
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023 Zápisnica OVK Voľby NRSR 2023 Vyvesené: 2. 10. 2023 | Úradná tabuľa
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do NRSR 2023 Vyvesené: 28. 8. 2023 | Úradná tabuľa
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu vzor ziadosti o vydanie HP hlasovací preukaz zverejnenie elektronickej adresy hlasovacie preukazy Vyvesené: 11. 8. 2023 | Úradná tabuľa
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie zverejnenie elektronickej adresy delegovanie Vyvesené: 24. 7. 2023 | Úradná tabuľa
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenovanie zapisovateľky OVK Vyvesené: 29. 6. 2023 | Úradná tabuľa
VOĽBY NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Informácia o práve voliť a práve byť volený Vyvesené: 13. 6. 2023 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Informácia o práve voliť a práve byť volený Rozhodnutie predsedu NRSR vyhláseníe volieb Vyvesené: 13. 6. 2023 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Demänovská Dolina č. 01/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 1 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KOaDSO Vyvesené: 16. 12. 2022 | Všeobecne záväzné nariadenia
Žiadosť o stavebné povolenie. TMR Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Polyfunkčný komplex Centrum 1 Vyvesené: 29. 12. 2021 | Úradná tabuľa
Žiadosť o stavebné povolenie 504 - Koniar - žiadosť o SP Indiv chata L L2 Vyvesené: 16. 12. 2021 | Úradná tabuľa
Kiosk nemá pripojenie k internetu, obsah nemusí byť aktuálny a niektoré funkcie sú nedostupné!
Úradná tabuľa DigiDay Slovakia s.r.o. Aktivujte dotykom
Režim úklidu aktivován!

Deaktivace za 30 vteřin.